Et kulturperspektiv på dans

Dans er glede, dans er trening, dans er i høyeste grad en sosial aktivitet, men dans kan også være underholdning, kunst og kultur. I dag finner vi dans som kulturuttrykk i et stort spekter og i et mangfold av stiler; fra den høykulturelle scenen der avansert dans som klassisk og moderne ballett er en kunstform, gjerne bygget rundt en overordnet kunstnerisk idé som blir iscenesatt, via de mer populærkulturelle stilartene som hip hop og kommersiell jazz som vi kan se i blant annet musikkvideoer, til de noe mer folkelige formene med den sosiale samværsdansen som f.eks. line dance og gammaldans.

Det sies at dans oppstod i de aller tidligste menneskesamfunnene som en viktig del av seremonier, feiringer, ritualer og magi. I tillegg har dans vært et viktig element i formidling av historier og eventyr. Dans har derfor gjennom hele menneskets historie vært en viktig del av kulturen. Her i Norge kan vi trekke frem norsk folkedans med blant annet Halling og Springar som en del av vår nasjonale kulturarv, men samtidig har også de aller fleste kulturer hatt sine egne særpregede folkedanser. Det et stor prang stilmessig mellom ulike folkedanser fra land til land, og det er et stort, men spennende, spenn mellom Huladans på Hawaii, irsk Riverdance til norsk Hallingdans. Likevel har alle det til felles at de uttrykker en identitet som den dag i dag er lett gjenkjennelig. Skulle man eksempelvis se en person skyve hodet sitt fra side til side, vil man umiddelbart gjenkjenne bevegelsen som et særtrekk fra indisk dans; det uttrykker noe som er indisk. Til tross for dette er det fortsatt mange land der dans ikke blir prioritert av styresmaktene, i mer enn 50 % av alle land i verden er det ingen offentlig eller privat utdannelse innenfor dans.

Med dette bakteppet ble “Den internasjonale dansens dag” lansert i 1982 av den internasjonale dansekomiteen “Conceil International de la danse,” som er underlagt Unesco. Dagen feires hvert år den 29.april på bursdagen til den franske ballettdanseren og skaperen av moderne ballett, Jean Georges Noverre. Dagen skal markere og feire mangfold i dans og kjærlighet til dans uansett kultur, alder, hudfarge, ferdighetsnivå og danseform. En viktig målsetting for dagen er å skape oppmerksomhet rundt dans som en kunstform og et forsøk på å påvirke styresmaktene i verden til å inkludere dans i utdanningssystemene. Her i Norge begynte vi å feire dansens dag i 1999 og feiringen av denne dagen administreres i dag av Danseinformasjonen, det nasjonale informasjons- og kompetansesenteret for dansekunst i Norge.